Overige gegevens en voorwaarden

Bij verhindering dienen gemaakte afspraken tenminste 24 uur van tevoren afgezegd te worden. Als een afspraak niet bijtijds afgezegd is, hanteer ik daarvoor een no-show tarief van € 50. 


Kwaliteitsstatuut

U kunt het kwaliteitsstatuut van mijn praktijk hier inzien.

 

Kwaliteitsstatuut
Kwaliteitsstatuut van de praktijk
kwaliteitsstatuut format C.pdf (85.81KB)
Kwaliteitsstatuut
Kwaliteitsstatuut van de praktijk
kwaliteitsstatuut format C.pdf (85.81KB)


Privacy statement

U kunt het privacy statement van mijn praktijk hieronder downloaden.

Privacy statement
privacy statement praktijk concordia.docx (34.15KB)
Privacy statement
privacy statement praktijk concordia.docx (34.15KB)
Privacy verklaring

U kunt hier een privacy verklaring (als u uw diagnose niet kenbaar wilt maken aan uw zorgverzekeraar of DIS) downloaden.

Privacy verklaring
Privacy verklaring
Pirvacyverklaring-2016.pdf (251.14KB)
Privacy verklaring
Privacy verklaring
Pirvacyverklaring-2016.pdf (251.14KB)


Klachten

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent of een klacht heeft over mijn dienstverlening. Ik hoop dat u dat in zo'n geval met me bespreekt zodat we hier samen in een gesprek naar een oplossing voor kunnen zoeken. Mochten we hier niet uit komen, dan kunt u contact opnemen met een klachtenfunctionaris van de LVVP. Ik ben aangesloten bij hun klachten- en geschillenregeling.


Behandeltarieven en betalingsvoorwaarden

Hier kunt u een overzicht vinden van de gehanteerde tarieven voor behandeling en de algemene betalingsvoorwaarden van Concordia Psychotherapie.

Tarieven en betalingsvoorwaarden
Behandeltarieven Concordia voor LKS.docx (47.57KB)
Tarieven en betalingsvoorwaarden
Behandeltarieven Concordia voor LKS.docx (47.57KB)


Toegankelijkheid minder validen

De praktijk is niet gemakkelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Mocht u een rolstoelgebruiker zijn en verwezen worden naar Concordia Psychotherapie dan kunnen we in een telefonisch contact hier naar kijken (wat in uw situatie mogelijk is qua toegankelijkheid, en zal ik met u kijken naar de opties voor een oplossing).


Bewaartermijn dossiers

Binnen Concordia Psychotherapie wordt gebruik gemaakt van een elektronisch patiëntendossier. Er worden geen dossiers op papier opgesteld of bewaard. De dossiers blijven digitaal opgeslagen (in een beveiligde omgeving, getoetst volgens ISO27001 en NEN7510 normen) voor een duur van tenminste 20 jaar. Ik kan u desgewenst meer informatie hierover geven.


KVK nummer: 76875164

AGB code: 94007695

BIG registratie (GZ/KP): 39066769925

BIG registratie (PT): 59066769916Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend.