Praktische informatie over behandeling en supervisie

 

Behandeling

Als u verwezen wordt naar mijn praktijk dan starten we met een intakegesprek waarin we stil staan bij uw klachten, eventueel eerder gevolgde behandeling en uw situatie (huidig en verleden), waarna in tweede instantie een adviesgesprek volgt. In dat gesprek kan ik in samenspraak met u kijken of psychotherapie helpend kan zijn bij uw klachten of problemen. En zo ja, welke vorm hiervan het meest werkzaam kan zijn. Dit vormt de basis van een behandelplan, wat in samenwerking met u opgesteld wordt. Soms kan het van belang zijn hier ook een van uw naasten bij te betrekken. Periodiek evalueren we het beloop en de effecten van de behandeling. Voorafgaand aan het intakegesprek ontvang u online (beveiligde) links waarmee u alvast de nodige gegevens in kunt vullen en we in de intake zo efficiënt mogelijk kunnen werken.

In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn dat een behandeling in een multidisciplinair team plaatsvindt of bijvoorbeeld bij een instelling waarbij ook met een opname gewerkt kan worden. In die gevallen kan ik u zelf geen behandelaanbod doen, maar zal ik met u meedenken over wat u zou kunnen helpen en waar dat te realiseren kan zijn. Het behandelaanbod van Concordia psychotherapie richt zich primair op volwassenen in de leeftijd van 18 tot 67.

Binnen mijn praktijk maak ik veel gebruik van psychodynamische psychotherapie. Dat is een vorm van in wetenschappelijk onderzoek bewezen effectieve psychotherapie, waarbij de nadruk ligt op het denken en voelen over jezelf en anderen en hoe dit tot uiting komt in klachtenpatronen en patronen binnen je relaties. Dit kan zowel wat korter durend van aard zijn (zoals bij KPSP), als ook een langer durende therapie betreffen (PDT). 

In psychodynamische psychotherapie onderzoek je samen met de therapeut de achtergrond en betekenis van je psychische klachten en problemen. Om herhalende patronen in je denken, voelen en gedrag te begrijpen en veranderen is je levensgeschiedenis belangrijk maar ook je functioneren in het hier-en-nu. Als dit langer bestaande klachten zijn die vrij stevig verankerd zijn in je persoon gaat dit vaak om langer durende therapieën. De afspraken zijn één of twee keer per week, en soms kan hierbij uitgeweken worden naar beeldbellen - bijvoorbeeld als iemand om praktische reden een keer niet naar de praktijk kan komen.

Voor wat meer informatie over deze vormen van behandeling kunt u ook eens kijken op de website van de NVPP.Wachttijd

Per 01-02-2024 is de tijd voor intake helaas meer dan 3 maanden.  U kunt (aangezien de wachttijd boven de 4 weken is) als u dat wilt contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor zorgbemiddeling - zij kunnen dan met u meedenken over of u elders binnen een kortere termijn terecht kan voor hulp. 


Supervisie

Voor supervisie hanteer ik een tarief van € 115 per sessie. Supervisie op afstand (beeldbellen) behoort tot de mogelijkheden.


Niet-verzekerde zorg

Voor niet-verzekerde zorg hanteer ik een tarief van 90% van de NZA tariefstelling (klinisch psycholoog). Voor een overzicht van de NZA tarieven, zie bijvoorbeeld  https://zorgprestatiemodel.nza.nl.


Afspraak maken

Bij een aanmelding voor vergoede zorg heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. 

Voor 2024 heb ik een contract voor GGZ zorg met de meeste grote zorgverzekeraars. Als u contact met me opneemt kan ik u hierover meer toelichten en kijken wat op uw specifieke situatie van toepassing is.

Om een afspraak in te plannen kunt u (indien u een verwijsbrief heeft) contact met me opnemen via het online patiëntenportaal van deze website of per e-mail: info@praktijkconcordia.nl.

 

Crisis situaties en waarneming

Mocht er sprake zijn van een (acute) crisis situatie buiten kantoortijden of in een vakantieperiode, dan kunt u contact opnemen met de huisartsenpost in uw regio, zij kunnen dan met u meedenken en eventueel een IHT / crisisdienst inschakelen. Voor afspraken rond waarneming bij afwezigheid of in vakantieperiodes kunt u meer informatie vinden in het kwaliteitsstatuut en kan ik u desgewenst mondeling hierover meer informeren.